image
image
image
ESCOMM d.o.o.

Solar energy - Solarni sistemi napajanja.

Energiju sunca se pomoću fotonaponskih ćelija možemo pretvoriti u električnu energiju istosmjernog napona. Proizvodnjom električne energije iz solarne energije sunca osiguravamo vlastitu energetsku neovisnost, kontroliramo troškove električne energije, doprinosimo razvoju ekološke svijesti i zaštiti okoliša.

Off-Grid sustavi

OFF GRID ili Autonomni sustav, sastoji se od Fotonaponskih modula , Regulatora punjenja, Baterija / akumulatora i Invertera (istosmjerno-izmjeničnog pretvarača). Samostalni (autonomni) sustavi za svoj rad ne zahtijevaju spoj na električnu mrežu. Kada kod njihove primjene električnu energiju treba isporučivati tijekom noći ili u razdobljima s malim intenzitetom Sunčevog zračenja nužan je akumulator (baterija) koji služi kao spremnik električne energije. Takvi su sustavi pogodni za osiguravanje potrebnih količina električne energije za udaljene (izolirane) potrošače kao što su ruralna (izolirana) ili primorska vikend-naselja te za brojne pojedinačne objekte različitih namjena (npr. napajanje potopne pumpe na barci, razne vrste signalizacija i upozorenja, rasvjetu, telekomunikacijske releje, svjetionike, sustave nadgledanja itd).


Klik za prikaz sheme instalacije na plovilu


Grid connected - Mrežni solarni sustav

Mrežni solarni sistem ili solarna elektrana, podrazumljeva da se struja proizvedena iz solarnih modula osim za vlatitu potrošnju, može se isporučivati / prodavati javnoj distribucijskoj mreži tj. službenom tržišnom operateru. Takav solarni sustav za proizvodnju električne energije sastoji se od Fotonaponskih modula, Grid invertera i uređaja za spajanje na javnu električnu distribucijsku mrežu i kontrolu. Naravno, struja iz vlastite proizvodnje se može u potpunosti upotrebljavati u osobne svrhe i tako biti energetski neovisan od distributera, ali postoji i zakon koji predviđa posebnu vrstu subvencija za ljude koji žele sami investirati u alternativnu proizvodnju energije.

Klik za prikaz sheme kućne instalacije s micro-inverterima.


Održavanje i utjecaj na okoliš

Sam rad Fotonaponskih solarnih ćelija (FN ćelija), praktički ne opterećuje okoliš. Pri radu FN ćelija ne proizvode se staklenički plinovi. Da se električna energija nije proizvela u fotonaponskim ćelijama, morala bi se proizvesti iz nekog konvencionalnog izvora električne energije (npr. u termoelektrani) koja pritom proizvodi stakleničke plinove. Zbog toga FN solarne ćelije imaju pozitivan utjecaj na okoliš, a njihovom upotrebom smanjuju se emisije stakleničkih plinova. Prednosti FN tehnologije su da je to relativno čista tehnologija, jer tijekom rada ne opterećuje okoliš i ne proizvodi stakleničke plinove.View Store
Site map
Solar Home
About Us
Contact Us
image